Ajankohtaista

29.06.2012 :: Suvi Vainio :: <suvi.vainio a psori.fi>

Uusittu Käypä hoito julkaistu

Psoriasiksen Käypä hoito -suositusta on uudistettu. Uudessa tekstissä psoriasis on yläkäsite: iho- ja nivelpsoriasiksen hoito käsitellään yhdessä.


Käypä hoito -artikkelin mukaan noin 10 prosentilla ihopsoriasista sairastavista on myös nivelpsoriasis. Valtaosalla ihopsoriasista sairastavista oireet ovat lieviä, vaikeaa tautia sairastaa noin 3–5 prosenttia psoriasista sairastavista.

Niveloireita tulee tutkia
Lääkärin tulee epäillä nivelpsoriasista aina, jos niveltulehdus ja ihopsoriasis esiintyvät samanaikaisesti. Nivelpsoriasiksen tunnistamisessa lääkäreillä on käytettävissään uusi luokittelukriteeristö. Nivelpsoriasista sairastavan elämänlaadun ja toimintakyvyn arvioimiseen ei edelleenkään ole yhtenäistä arviointia. Ensisijaisena tutkimuksena käytetään natiiviröntgenkuvausta, laboratoriokokeista ei ole taudin tunnistamisessa hyötyä. Nivelpsoriasista sairastavalla ei yleensä ole veressä reumatekijää.

Uutena Käypä hoito -suosituksessa tuodaan esiin liitännäissairaudet, diabetes, lihavuus, veren rasva-arvojen kohoaminen sekä sydän- ja verisuonitaudit, joihin sairastumisen riskiä psoriasis lisää. Psoriasis voi myös masentaa, mikä jää usein hoitamatta.

Erikoissairaanhoito usein tarpeen
Psoriasista sairastavat kuuluvat suosituksen mukaan erikoissairaanhoidon tutkittavaksi, kun diagnoosista on epäselvyyttä, ihopsoriasis laajenee nopeasti tai haittaa työkykyä, sekä silloin, kun potilaalla on usean nivelen tulehdus tai selkärankareumaa muistuttava tautimuoto. Myös lapset ja odottavat äidit kuuluvat erikoissairaanhoidon piiriin.

Tasapainossa olevan psoriasiksen hoito liitännäissairauksineen tulee kuulua perusterveydenhuollon osaamiseen.
Paikallisesti esiintyvää psoriasista ei tarvitse hoitaa, ellei se haittaa potilasta. Myös pienialainen psoriasis voi kuitenkin olla vaikea, jos se sijaitsee esimerkiksi kämmenessä tai jalkapohjassa.
Psoriasiksen vaikeusasteen mittaamiseen ei ole yhtenäistä suositusta. Nykynäkemyksen mukaan elämänlaatu ja toimintakyky ovat tärkeimpiä mitattavia.

Hoitovalikoima uudistunut
Uuteen Käypä hoito -suositukseen on koottu tietoa neljästä psoriasikseen käytettävästä biologisesta lääkkeestä. Niitä käytetään erikoistapauksissa, käytännössä silloin, kun sekä iho että nivelet oireilevat, eivätkä perinteiset reumalääkkeet tehoa tai sovi potilaalle.
Biologisten lääkkeiden käytöstä mainitaan myös haittoja. Niitä käyttävällä vakavien infektioiden riski on noin kaksinkertainen.

Uusina ihopsoriasiksen hoidossa mainitaan paikalliset kalsineuriinin salpaajat (takrolimuusi, pimekrolimuusi), jotka näyttävät olevan tehokkaita kasvojen ja taivealueiden psorin hoidossa. Psoriaasin hoito ei kuitenkaan ole kalsineuriinin salpaajien virallinen käyttöaihe, joten psoriaatikko ei saa näistä lääkkeistä kelakorvausta.

Aurinkopainotteinen sopeutumisvalmennus mukana
Myös uusi, aurinkopainotteinen sopeutumisvalmennus on mukana tuoreessa Käypä hoito -suosituksessa. Ylilääkäri Erna Snellmanin kirjoittama liiteteksti löytyy lääkäriversiosta.
Itse tekstissä kerrotaan perinteisestä, neljän viikon ilmastohoidosta, jota ei tällä hetkellä järjestetä. Aurinkopainotteinen sopeutumisvalmennus on nykyinen, Psoriasis- ja Iholiittojen yhteinen malli.« takaisin
Duodecimin julkaisut kokonaisuudessaan:

Käypä hoito potilasohje
Käypä hoito lääkäriversio
Fredrikinkatu 27 A 3, 00120 Helsinki, puh. (09) 2511 900, faksi (09) 2511 9088
sposti: liittotoimisto@psori.fi, WWW-sivut: www.psoriasisliitto.fi